Στατιστικά αποτελέσματα Γραμμής Βοήθειας_Α’ ΜΕΡΟΣ
Πέμπτη, Ιαν 26

Η Γραμμή Βοήθειας διαχειρίστηκε 70 κλήσεις από άτομα που υφίσταντο βία ή ήταν μάρτυρες σε ένα περιστατικό βίας, από το Δεκέμβριο του 2021 ως και τον Ιανουάριο του 2023.

Η ομάδα έργου του «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» διαχειρίστηκε τις κλήσεις για την περίοδο αυτή. Μετά από κάθε κλήση συμπληρωνόταν το αντίστοιχο Φύλλο Καταγραφής. Στη συνέχεια, τα ποσοτικά στοιχεία κάθε Φύλλου Καταγραφής συμπληρώνονταν στο ειδικά διαμορφωμένο αρχείο του στατιστικού προγράμματος PSPP. Οι παρόντες πίνακες με τα αντίστοιχα διαγράμματά τους αποτυπώνουν κάποια βασικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τα 70 Φύλλα Καταγραφής.

Οι πίνακες αφορούν δημογραφικά στοιχεία, το είδος της βίας που υφίστανται τα άτομα, η σχέση που υπάρχει με αυτούς που τους ασκούν τη κακοποιητική συμπεριφορά και τέλος το αίτημα τους προς τον Φορέα.

  1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • 1.1. Δείκτης: Φύλο
ΦΥΛΟΑΡΙΘΜΟΣΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΡΡΕΝ45,70%
ΘΗΛΥ6694,30%
  • 1.2. Δείκτης: Ηλικιακό Φάσμα
ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
0-1811,40%
19-25912,90%
26-493347,10%
50+2738,60%
  • 1.3. Δείκτης: Οικογενειακή Κατάσταση
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η1521,40%
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η με Π[1]811,40%
ΑΓΑΜΟΣ/Η1825,70%
ΑΓΑΜΟΣ/Η με Π11,40%
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η811,40%
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η με Π57,10%
ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ34,30%
ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ με Π11,40%
ΣΥΜΒΙΩΝ/ΟΥΣΑ22,90%
ΧΗΡΟΣ/Α211,40%
ΧΗΡΟΣ/Α με Π11,40%

[1] ΌΠΟΥ «με Π» = «με Παιδιά

  • 1.4. Δείκτης: Εκπαιδευτικό Επίπεδο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ/Η22,90%
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ2840%
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ1825,70%
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ1927,10%
ΜΑΘΗΤΗΣ/ΡΙΑ11,40%
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ22,90%
  • 1.5. Δείκτης: Επαγγελματική Κατάσταση
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η2130%
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η3651,40%
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ/Α1318,60%
  • 1.6. Δείκτης: Κοινωνικό-ψυχολογικό Προφίλ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ11,40%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ57,10%
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ1318,60%
ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ22,90%
ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ4868,60%
Ψ.Δ. – Π.Κ.[1]11,40%

[1] ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

  • 1.7. Δείκτης: Τόπος Διαμονής
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.6491,40%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ11,40%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ57,10%

2. ΣΧΕΣΗ ΘΥΤΗ -ΘΥΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ ΘΥΤΗ – ΘΥΜΑΤΟΣΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΖΥΓΟΣ41[1]58,60%
ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΣ6[2]8,60%
ΓΟΝΕΑΣ710%
ΣΥΓΓΕΝΗΣ11,40%
ΤΕΚΝΟ710%
ΆΛΛΟ8[3]11,40%

[1] Ο Δείκτης αφορά συζύγους και συντρόφους

[2] Ο Δείκτης αφορά πρώην συζύγους και πρώην συντρόφους

[3] Άλλο: π.χ. άγνωστος, συνάδελφος, σπιτονοικοκύρης κτλ.

3. ΕΙΔΟΣ ΒΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΒΙΑΣΣΥΧΝΟΤΗΤΑΕΙΔΟΣ ΒΙΑΣ
Ψ ΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΛΕΚΤΙΚΗ2130%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ811,5%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ2231,40%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ22,80%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ1318,60%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ11,40%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ34,30%

4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΕΑ

ΑΙΤΗΜΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ2941,40%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ -ΣΤΕΓΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ11,40%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ11,40%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ11,40%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΣΙΤΙΣΗ57,10%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ57,10%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ22,90%
ΣΤΕΓΑΣΗ811,40%
ΣΙΤΙΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ22,90%
ΣΙΤΙΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ11,40%
ΣΙΤΙΣΗ11,40%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ45,70%
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ11,40%
ΝΟΜΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ11,40%
ΝΟΜΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ57,10%
ΕΡΓΑΣΙΑ22,90%
ΕΡΑΣΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ11,40%

Η Γραμμή Βοήθειας +30 25210 58888, 8ωρης λειτουργίας και πανελλαδικής εμβέλειας θα συνεχίζει να λαμβάνει κλήσεις και μετά το πέρας του έργου, οι οποίες θα διαχειρίζονται από το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του έργου. 

Το έργο «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Κυριών Δράμας -Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.  Το πρόγραμμα Active citizens fund ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ- Σ.Α.Φ.