Στατιστικά Αποτελέσματα Γραμμής Βοήθειας_Β’ Μέρος
Πέμπτη, Ιαν 26

Η Γραμμή Βοήθειας διαχειρίστηκε 15 κλήσεις από άτομα που ασκούν έμφυλη βία, από το Δεκέμβριο του 2021 ως και τον Ιανουάριο του 2023. Η ομάδα έργου του «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» διαχειρίστηκε τις κλήσεις για την περίοδο αυτή. Μετά από κάθε κλήση συμπληρωνόταν το αντίστοιχο Φύλλο Καταγραφής. Στη συνέχεια, τα ποσοτικά στοιχεία κάθε Φύλλου Καταγραφής συμπληρώνονταν στο ειδικά διαμορφωμένο αρχείο του στατιστικού προγράμματος PSPP. Οι παρόντες πίνακες με τα αντίστοιχα διαγράμματά τους αποτυπώνουν κάποια βασικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τα 15 Φύλλα Καταγραφής. Οι πίνακες αφορούν δημογραφικά στοιχεία, το είδος της βίας που ασκούν τα άτομα, η σχέση που υπάρχει με αυτούς που ασκούν τη κακοποιητική συμπεριφορά και τέλος το αίτημα τους προς τον Φορέα.

  1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • 1.1. Δείκτης: Φύλο
ΦΥΛΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΡΡΕΝ1280%
ΘΗΛΥ320%
  • 1.2. Δείκτης: Ηλικιακό Φάσμα
ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
19-2516,70%
26-491386,70%
50+16,70%
  • 1.3. Δείκτης: Οικογενειακή Κατάσταση
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η16,70%
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η με Π426,70%
ΑΓΑΜΟΣ/Η426,70%
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η320%
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η με Π213,30%
ΣΥΜΒΙΩΝ/ΟΥΣΑ16,70%
  • 1.5. Δείκτης: Εκπαιδευτικό Επίπεδο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ213,30%
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ746,70%
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ640%
  • 1.6. Δείκτης: Επαγγελματική Κατάσταση
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η746,70%
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η853,30%
  • 1.6. Δείκτης: Κοινωνικό-ψυχολογικό Προφίλ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ16,70%
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ320%
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ320%
ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ213,30%
ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ533,30%
ΑΛΚΟΟΛ – ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ16,70%

2. ΣΧΕΣΗ ΘΥΤΗ -ΘΥΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΥΜΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΖΥΓΟΣ[1]533%
ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΣ16,70%
ΓΟΝΕΑΣ320%
ΤΕΚΝΟ533,30%
ΆΛΛΟ16,70%

[1] Ο δείκτης αφορά συζύγους και συντρόφους.

3. ΕΙΔΟΣ ΒΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΒΙΑΣΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ746,70%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ320%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ426,70%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ16,70%

4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΕΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΝΟΜΙΚΗ16,70%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ853,30%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ16,70%
ΣΙΤΙΣΗ16,70%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΣΙΤΙΣΗ213,30%
ΣΙΤΙΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ16,70%
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΣΙΤΙΣΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ16,70%

Η Γραμμή Βοήθειας +30 25210 58888, 8ωρης λειτουργίας και πανελλαδικής εμβέλειας θα συνεχίζει να λαμβάνει κλήσεις και μετά το πέρας του έργου, οι οποίες θα διαχειρίζονται από το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του έργου. 

Το έργο «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Κυριών Δράμας -Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.  Το πρόγραμμα Active citizens fund ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ- Σ.Α.Φ.