2η τριήμερη εκπαίδευση για την διαχείριση του ατόμου που ασκεί έμφυλη βία
Πέμπτη, Ιούν 23

27-29 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στην Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ.

Με τον Νορβηγικό Φορέα «Alternative to Violence», στο πλαίσιο του έργου «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ»

Από τις 27 έως 29 Ιουνίου στην Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη τριήμερη εκπαίδευση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο θύτη έμφυλης βίας.

Η εκπαίδευση θα γίνει από τον νορβηγικό φορέα “Alternative to Violence”, με μακροχρόνια εμπειρία στην έρευνα και την εκπαίδευση της καταπολέμησης της έμφυλης βίας και τη θεραπεία ατόμων που ασκούν, υφίστανται ή είναι μάρτυρες περιστατικών κακοποίησης. Η πρώτη τριήμερη  εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2022, με την πολύ ουσιαστική συμμετοχή 26 επαγγελματιών ψυχικής υγείας από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ν. Δράμας και εκπροσώπων της Αστυνομίας. Βασικοί άξονες της εκπαίδευσης ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του φορέα, οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές και τα πρωτόκολλα που ακολουθεί ο φορέας από την πρώτη επαφή του με τον θύτη έμφυλης βίας ως και την ολοκλήρωση της θεραπείας του.  

Η δεύτερη τριήμερη εκπαίδευση είναι προσκεκλημένοι όλοι οι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι των υπηρεσιών του Νομού Δράμας και εκπρόσωποι από την Αστυνομία. Ο στόχος της δεύτερης εκπαίδευσης είναι η μεγαλύτερη εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους θύτες έμφυλης βίας, μέσα από ανάλυση περιστατικών.  Η δράση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για όλους τους πολίτες της πόλης μας, καθώς η νορβηγική ομάδα θα συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε, μεταδίδοντας την τεχνογνωσία και την μεθοδολογία του φορέα τους στις κοινωνικές υπηρεσίες της Δράμας, με αποτέλεσμα την ενημέρωση και εξειδίκευση των επαγγελματιών και την ενίσχυση των συμβουλευτικών παροχών τους στους πολίτες της Δράμας.

Το έργο «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Κυριών Δράμας -Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.  Το πρόγραμμα Active citizens fund ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ- Σ.Α.Φ.