Εκπαίδευση στους επαγγελματίες της Ε.Κ.Δ.-Σ.Α.Φ για την υποστήριξη ατόμων που υφίστανται έμφυλη βία
Πέμπτη, Ιούν 09

Τη Δευτέρα 06.06.2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 2η εκπαίδευση των επαγγελματιών και των εθελοντών του σωματείου από την κα Χατζηφωτίου Σεβαστή (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας.

Στην εκπαίδευση συζητήθηκαν οι βασικές αρχές της Συμβουλευτικής και οι βασικές προσεγγίσεις, που μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, θεωρούνται οι πιο αποτελεσματικές στη συμβουλευτική διαδικασία με τα θύματα έμφυλης βίας. Η φεμινιστική συμβουλευτική, η αφηγηματική, η γνωσιακή-συμπεριφοριστική, η πρωσοποκεντρική και η συνθετική/εκλεκτική αποτελούν τις βασικές συμβουλευτικές προσεγγίσεις επιλογής για την συγκεκριμένη ομάδα στόχου.

Η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών, η ενημέρωσή τους για τις διεθνείς εξελίξεις και η μεταξύ τους διασύνδεση είναι από τα πιο πολύτιμα εργαλεία διασφάλισης των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν.

Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί συνέχεια τη εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στις 28.03.2022, όπου έγινε μια εισαγωγή στο φαινόμενο της έμφυλης βίας και στις διαφορετικές εκφάνσεις του (σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική, σεξουαλική, οικονομική κτλ.), ενώ δόθηκαν κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την πρώτη επαφή με τα άτομα που υφίστανται έμφυλη βία.

Το έργο «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – Σ.Α.Φ.